Beperkte daling overnachtingen

De ergste klappen in Friesland zijn opgevangen door de binnenlandse toeristen. Weliswaar daalde het aantal dat bleef slapen van 1,4 naar 1,3 miljoen; de gezamenlijke overnachtingen namen juist met 6,29 procent toe tot 4,9 miljoen.